Najnovšie testy

Mor ho! - Test

preview image
Naposledy upravené: 21.10.2022
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké je meno autora textu Mor ho!? (meno a priezvisko)

1.
1 b
Otázka 2:

Na základe rozboru ukážky urč použitý veršový systém.

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

(text prvej strofy básne Mor ho!)

1 b
Otázka 3:

Ktorý národ/etnikum sa spomína v básnickej skladbe?

1 b
Otázka 4:

Aký typ hrdinu je možné určiť z obsahu diela?

1 b
Otázka 5:

Z pohľadu žánru je dielo Mor ho!

1 b
Otázka 6:

O čom hovorí nasledujúci verš na konci skladby?

A cár s okom sklopeným na bojišti stojí:

1 b
Otázka 7:

Ktorý druh rýmu je využívaný v básni?

1 b
Otázka 8:

Ktorým synonymom je možné nahradiť vyznačené slovo vo verši?

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;

1 b
Otázka 9:

Ktorá básnická figúra je použitá v prvom verši?

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.

1 b
Otázka 10:

Urč vzor vyznačeného podstatného mena z otázky 9.

1.
1 b
Zobraz navigáciu