Najnovšie testy

Jazykovedné discipliny - Test

preview image
Naposledy upravené: 10.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Napíš názov jazykovednej disciplíny, ktorá skúma pôvod a prvotný význam slov.

1.
1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá pravidlami spisovnej výslovnosti?

1.
1 b
Otázka 3:

Ktorá z jazykovedných disciplín sa zaoberá gramatickými tvarmi slov?

1.
1 b
Otázka 4:

Aký je názov jazykovednej disciplíny, ktorá skúma vlastnosti hlások, kde a akým spôsobom sa tvoria?

1.
1 b
Otázka 5:

Aký je názov jazykovednej disciplíny, ktorá sa zaoberá pravopisom?

1.
1 b
Otázka 6:

Aké je pomenovanie pre časť gramatiky, ktorá skúma stavebné prvky viet a ich skladbu?

1.
1 b
Otázka 7:

Ktorá jazykovedná disciplína sa zaoberá ustálenými slovnými spojeniami?

1.
1 b
Otázka 8:

Ktorá jazykovedná disciplína skúma používanie foném v reči?

1.
1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva náuka o slohu, odbor lingvistiky, ktorý skúma využitie jazykových prostriedkov v texte?

1.
1 b
Otázka 10:

Ako sa nazýva náuka o slovnej zásobe, jeden z odborov lingvistiky?

1.
1 b
Zobraz navigáciu