Najnovšie testy

Slovenský jazyk a Literatúra - Testy a cvičenia

preview image

V tejto časti stránky môžete nájsť rôzne testy a cvičenia zo slovenčiny, ktoré môžu slúžiť na precvičenie, overenie vedomostí, zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka alebo ako príprava na maturitu zo slovenského jazyka. Väčšina testov je určená pre stredné školy a gymnázia, ale veľa z nich si môžu vyskúšať aj žiaci základných škôl ako prípravu na Testovanie 9.

Testy a cvičenia zo slovenského jazyka

Testy v tejto kategórii slúžia na precvičenie kapitol z gramatiky slovenského jazyka.

Testy a cvičenia z literatúry

Testy v tejto kategórii slúžia na precvičenie kapitol z teórie literatúry.

Zobraz navigáciu