Najnovšie testy

Svetová romantická literatúra - Test

preview image
Naposledy upravené: 03.04.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré tvrdenie najviac vystihuje literárny smer romantizmus?

1 b
Otázka 2:

Ktoré znakyromantizmus?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Historická romantická postava je častokrát:

1 b
Otázka 4:

Ktoré z uvedených izmov sa týkajú obdobia romantizmu, respektíve sú pre neho typické?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Pre romantizmus je typické:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktorý autor napísal román Chrám Matky Božej v Paríži? (meno a priezvisko)

1.
1 b
Otázka 7:

Ktorý autor napísal dielo Piková dáma?

1 b
Otázka 8:

Aká bola národnosť autora diela Utrpenie mladého Werthera?

1 b
Otázka 9:

Istý americký autor, predstaviteľ romantizmu písal okrem romantických poviedok aj fantastické poviedky s hororovými prvkami. Taktiež sa považuje za zakladateľa detektívnej novely. Napíšte priezvisko autora. (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré storočie a roky najlepšie zodpovedajú literárnemu smeru - romantizmu vo svete?

1 b
Zobraz navigáciu