Najnovšie testy

Slovesá - Test

preview image
Naposledy upravené: 07.12.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Urč druh slovesa v nasledujúcej vete (podčiarknuté):
Uvidel mátohu a následne zbledol.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z nasledujúcich slovies patria medzi modálne slovesá?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Označ tie možnosti, ktoré obsahujú sponové slovesá.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Označ tie možnosti, kde sú fázové slovesá.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktorá z viet so slovesami obsahuje predmetové neprechodné sloveso?

1 b
Otázka 6:

Vytvor rozkazovací spôsob v druhej osobe množného čísla zo slovesa niesť.

1.
1 b
Otázka 7:

Utvorte podmieňovací spôsob minulého času v druhej osobe množného čísla od slovesa môcť.

1.
1 b
Otázka 8:

Urč neurčitý slovesný tvar slovesa spievajúc.

1 b
Otázka 9:

Vyber správny slovesný tvar slovesa oživší.

1 b
Otázka 10:

Urč, ktoré slovesá majú správne priradený dokonavý a nedokonavý vid?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu