Najnovšie testy

Náučny jazykový štýl - Test

preview image
Naposledy upravené: 13.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké znakynáučný jazykový štýl?

1 b
Otázka 2:

Ktorý slohový postup je najviac využívaný v náučnom jazykovom štýle?

1 b
Otázka 3:

Ako sa nazýva vedecko-náučný útvar náučného štýlu, dielo, ktoré obsahuje súhrn vedeckých poznatkov z nejakého odboru?

1.
1 b
Otázka 4:

Ktoré jazykové prostriedky sú najviac využívané v náučnom jazykovom štýle?

1 b
Otázka 5:

Ktorý morfologický prostriedok nie je v tomto štýle bežne využívaný?

1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich syntaktických prostriedkov nie je v tomto náučnom štýle bežne využívaný?

1 b
Otázka 7:

Ktorý lexikálny/morfologický prostriedok nie je vhodný ako jazykový konektor?

1 b
Otázka 8:

Ktorý jazykový konektor obsahuje nasledujúca veta?: Dnes sa na matematike naučíme znovu niečo nové. Budeme riešiť logaritmické funkcie.

1 b
Otázka 9:

Aký prívlastokvedecko-náučná práca, na základe ktorej sa prideľuje akademický titul PhD.(3. stupeň vysokoškolského vzdelania)? (napísať v N. žen. rod.)

1.
1 b
Otázka 10:

Ako sa nazýva časť náučného textu, ktorá patrí do úvodnej časti a obsahuje jeho charakteristiku a častokrát je aj v cudzom jazyku?

1.
1 b
Zobraz navigáciu