Najnovšie testy

Humanistická a renesančná literatúra - Test

preview image
Naposledy upravené: 03.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o humanizme a renesancii nie je pravdivé?

1 b
Otázka 2:

Ktoré literárne dielo od anglického autora menom William Shakespearenesprávne priradený žáner?

1 b
Otázka 3:

Dielo Dekameron, napísané v 14. storočí, napísal autor:

1 b
Otázka 4:

Kto napísal dielo Božská komédia?

1 b
Otázka 5:

Španielsky literárny autor, Miguel de Cervantes, napísal dielo Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Toto dielo je:

1 b
Otázka 6:

O diele Williama Shakespeara - Rómeo a Júlia platí, že:

1 b
Otázka 7:

O diele Dekameron je pravdivé, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Urč literárny žáner stredovekého diela Božská komédia je:

1 b
Otázka 9:

Ktorá z možností je typická pre humanizmus a renesanciu z pohľadu literatúry?

1 b
Otázka 10:

Z ktorého európskeho štátu sa začala šíriť renesancia?

1 b
Zobraz navigáciu