Najnovšie testy

Spojky - Test

preview image
Naposledy upravené: 17.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Zvoľ pravdivé tvrdenia pre spojky:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Z nasledujúcich možností vyber priraďovacie spojky.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Z nasledujúcich možností vyber podraďovacie spojky.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Spojka no patrí medzi:

1 b
Otázka 5:

Spojka avšak patrí medzi:

1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich slov patria medzi spojky?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Vyber možnosti, ktoré môžu byť spojkami.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Urč druh spojky v nasledujúcej vete:
Nekúpil si ani jeden zošit.

1 b
Otázka 9:

Ktorá z nasledujúcich viet neobsahuje aspoň 2 spojky?

1 b
Otázka 10:

Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje spojku?

1 b
Zobraz navigáciu