Najnovšie testy

Rečnícky jazykový štýl - Test

preview image
Naposledy upravené: 13.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké znakyhovorový jazykový štýl?

1 b
Otázka 2:

Aké slohové postupy využíva tento jazykový štýl?

1 b
Otázka 3:

Upravte nasledujúcu vetu pomocou zámena ten tak, aby sa z vlastného podstatného mena stal vytýčený vetný člen: Adam je fajn človek.

1.
1 b
Otázka 4:

Ktorý neverbálny prostriedok označuje priestorovú vzdialenosť medzi prednášajúcim a adresátom/mi?

1 b
Otázka 5:

Ako sa nazýva štylistická figúra, ktorá pomenúva opakovanie slov v za sebou idúcich vetách?

1.
1 b
Otázka 6:

Ktorý pojem pomenúva slová v rečníckom prejave, ako napr. proste, vlastne, ako?

1 b
Otázka 7:

Ktorý z nasledujúcich starovekých rečníkov nepatril do Starovekého Grécka?

1 b
Otázka 8:

Ktorý zo žánrov rečníckeho štýlu medzi agitačné žánre?

1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva útočná výmena názorov predovšetkým medzi vzdelanými ľuďmi, pri ktorej sú rétori silne presvedčení o pravdivosti svojho názoru?

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré tvrdenie najlepšie vystihuje pojem demagógia?

1 b
Zobraz navigáciu