Najnovšie testy

Predmet - Test

preview image
Naposledy upravené: 08.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Označ vety, ktoré obsahujú priamy predmet.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Označ tie vety, ktoré obsahujú nepriamy predmet

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Napíš slovný druh (N, sg.), ktorým je vyjadrený predmet vo vete: Dnes sa rozhodol odísť čo najrýchlejšie preč.

1.
1 b
Otázka 4:

Napíš slovný druh (N, sg.), ktorým je vyjadrený predmet vo vete: Do tejto miestnosti vkročil bez čo i len jediného slovka.

1.
1 b
Otázka 5:

Napíš slovný druh (N, sg.), ktorým je vyjadrený predmet vo vete: Počas vyučovacej hodiny zakázali hlasno rozprávať.

1.
1 b
Otázka 6:

Napíš slovný druh (N, sg.), ktorým je vyjadrený predmet vo vete: Skús rozprávať trošku hlasnejšie, vôbec ti nerozumiem.

1.
1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva vetný sklad (1 slovo), ktorý môže tvoriť predmet spolu s iným predmetom?

1.
1 b
Otázka 8:

S ktorým vetným členom tvorí prísudok určovací sklad?

1 b
Otázka 9:

Predmet v nasledujúcej vete je: Jemu aj mne sa zakázali stretávať sa.

1 b
Otázka 10:

Napíš, koľko predmetov sa nachádza v nasledujúcej vete (číslom): Nás aj mladistvých donútili zaplatiť väčšiu sumu za cestovný lístok.

1.
1 b
Zobraz navigáciu