Najnovšie testy

Smrť Jánošíkova - Test

preview image
Naposledy upravené: 14.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorý autor napísal dielo Smrť Jánošíkova? (reálne meno a priezvisko)

1.
1 b
Otázka 2:

Podľa rozboru diela urč použitý veršový systém.

Hory, šíre hory — to ich rodné dvory,
hole, sivé hole — to ich voľné pole —
a na tom Kriváni zámok murovaný:
ktože tým pod slnkom voľne žiť zabráni?!…

(ukážka z diela Smrť Jánošíkova)

1 b
Otázka 3:

Ktorý štylistický jazykový prostriedok je využitý v nasledujúcich dvoch veršoch?
Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? — dvanásti sokoli.

1 b
Otázka 4:

Z koľkých spevov sa skladá táto lyrickoepická báseň?

1 b
Otázka 5:

Čo sa stane na konci diela s postavou Jánošíka?

1 b
Otázka 6:

Čo symbolizuje smútok v básni?

1 b
Otázka 7:

Ktorá dvojica pojmov najlepšie vystihuje báseň?

1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o obsahu básnickej skladby je pravdivé?

1 b
Otázka 9:

Ktorá štylistická figúra je hrubo vyznačená v nasledujúcej strofe?

Šuhaji zas nespustia oka z tamtej strany,
kde zašiel dobrý junák, Janík maľovaný.
Pozerajú túžobne, čo sa to tam deje,
ale tam nič nevídať, len leje a leje.
Len ten, kto sa v to vezme, kto bližšie pristúpi,
ten vidí bielych panien veliké zástupy;
ten vidí, o čom ani nesnívajú ľudie:
ten vidí svojím okom, čo len ešte bude.

1.
1 b
Otázka 10:

Napíšte datív jednotného čísla od podčiarknutého slova v otázke 9.

1.
1 b
Zobraz navigáciu