Najnovšie testy

Biológia - Testy a cvičenia

preview image

Testy a cvičenia z predmetu biológia sú určené predovšetkým pre stredné školy a gymnázia. Môžu pomôcť pri precvičení učiva a overení vedomostí. Slúžia ako doplnok pri výučbe biológie.

Testy z biológie budú pravidelne doplňované.

Testy z biológie - kategórie

Všetky testy sú systematicky rozdelené do kategórií a neskôr aj do podkategórií podľa obsahu a témy.

1.Testy zo všeobecnej biológie

Kategória všeobecná biológia obsahuje otázky zamerané na základné fakty z biológie. Podkategórie:

2. Biológia rastlín a húb - Testy

Testy z raslín, húb a lišajníkov budu neskôr doplnené.

3. Biológia živočíchov - Testy

Testy zo živočíchov budú taktiež neskôr doplnené.

4. Biológia ľudského tela - Testy

Biológia človeka obsahuje testy, ktorých cieľom je overiť si základné a obšírnejšie vedomosti o ľudskom tele.

5. Genetika - Testy

Maturita z biológie

Písomná časť z biológie našťastie nie je, avšak je potebné sa usilovne pripraviť na ústnu časť.

Zobraz navigáciu