Najnovšie testy

Procesor počítača - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aká je hlavná stavebná jednotka procesora a ktorý chemický prvok je na jeho výrobu použitý?

1 b
Otázka 2:

Akú veľkosť by mala mať nasledujúca súčiastka o 2 roky podľa Moorovho zákona, ak predošlá mala 24 nm?

1 b
Otázka 3:

Ktorá možnosť zobrazuje správne poradie inštrukcií v inštrukčnom cykle?

1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva časť procesora, ktorá vykonáva operácie ako napr. sčítanie, odčítanie, negácia, logický súčin?

1.
1 b
Otázka 5:

Označ správne tvrdenia o pamätiach v procesore:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktorá hodnota priamo súvisí s pretaktovaním?

1 b
Otázka 7:

Aký parameter označuje najvyšší možný tepelný výkon procesora, ktorý je možné štandardne dosiahnuť?

1 b
Otázka 8:

Ktorý parameter procesora najviac súvisí s možnosťami paralelizácie?

1 b
Otázka 9:

Ktorá možnosť pomenúva dvoch najväčších výrobcov CPU?

1 b
Otázka 10:

Akú skratku má typ procesora, ktorý sa okrem vykresľovania obrazu využíva aj pri kryptoanalýze a ťažení Bitcoinu?

1.
1 b
Zobraz navigáciu