Najnovšie testy

Hamlet - Test

preview image
Naposledy upravené: 13.01.2022
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké je celé meno autora diela Hamlet? (2 slová)

1.
1 b
Otázka 2:

Ktorý literárny útvar zodpovedá dielu Hamlet?

1 b
Otázka 3:

Koľko dejstiev má dielo Hamlet?

1 b
Otázka 4:

Divadlo v divadle v kontexte diela Hamlet znamená, že:

1 b
Otázka 5:

O postave Ofélia je pravdivé, že bola:

1 b
Otázka 6:

V ktorom štáte sa má dej diela Hamlet odohrávať?

1 b
Otázka 7:

Smrť ktorých postáv zavinil Hamlet úmyselne?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Postava Horatio znázorňuje počas deja:

1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich konštatovaní o deji, jeho priebehu a výsledku je pravdivé?

1 b
Otázka 10:

Ktorá možnosť obsahuje postavy v diele Hamlet správne zoradené podľa toho, kedy zomreli? (od prvého po posledného)

1 b
Zobraz navigáciu