Najnovšie testy

Rozprávací slohový postup - Test

preview image
Naposledy upravené: 13.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

V ktorých jazykových štýloch je rozprávací slohový postup najmenej zastúpený?

1 b
Otázka 2:

Čo znamená latinský pojem in medias res v súvislosti s rozprávaním?

1 b
Otázka 3:

Aký prívlastokrozprávanie, ktoré hovorí v prítomnosti o tom, čo sa už stalo?

1.
1 b
Otázka 4:

Ktoré cudzie slovo pomenúva dejový obrat v umeleckom rozprávaní?

1.
1 b
Otázka 5:

Ktorá osoba rozpráva v tzv. priamom rozprávačovi?

1 b
Otázka 6:

Aký je názov literárneho druhu, v ktorom je rozprávanie neoddeliteľnou súčasťou celého diela?

1.
1 b
Otázka 7:

V ktorom z nasledujúcich jazykových útvarov prevažuje rozprávací slohový postup?

1 b
Otázka 8:

Aký je základný znak pre reťazový kompozičný princíp v rozprávaní?

1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva krátka príhoda s vtipnou pointou bez výraznejšieho ponaučenia?

1.
1 b
Otázka 10:

Aký prívlastok má životopis, v ktorom je využité rozprávanie a je v ňom využívaný aj umelecký jazykový štýl?

1.
1 b
Zobraz navigáciu