Najnovšie testy

Opisný slohový postup - Test

preview image
Naposledy upravené: 14.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

V ktorom jazykovom štýle sa nepoužíva opisný slohový postup?

1 b
Otázka 2:

Ktorý z nasledujúcich jazykových prostriedkov je typický pre opisný slohový postup?

1 b
Otázka 3:

Aký druh prívlastku je v nasledujúcej vete? : Z oblohy padali veľké biele vločky.

1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva základný útvar opisného slohového postupu?

1.
1 b
Otázka 5:

Ako sa nazýva subjektívny opis osoby, v ktorom sa pri vymenovaní vlastností využíva hyperbola a cieľom zosmiešniť, prípadne kritizovať?

1.
1 b
Otázka 6:

Ako sa nazýva samostatný slohový žáner opisného slohového postupu, ktorý sa sústreďuje skôr na vnútro postavy, jej vlastnosti, ale pomenúva ich na základe činov a správania? (2 slová)

1.
1 b
Otázka 7:

Ktorý objektívny slohový útvar administratívneho jazykového štýlu využívajúci opisný slohový postup sa sústreďuje na popis vlastnosti, činov, správania jednej osoby a využíva sa v oficiálnej komunikácii? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 8:

V ktorom druhu opisu je najvhodnejšie využívať synekdochu?

1 b
Otázka 9:

Aký druh slovesa je použitý v slovnom spojení (z opisu pracovnej činnosti) krájajúc mrkvu?

1 b
Otázka 10:

V ktorej možnosti je nesprávne vytvorený komparatív?

1 b
Zobraz navigáciu