Najnovšie testy

Rým, rýmy, druhy rýmov - Test

preview image
Naposledy upravené: 06.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Urč druh rýmu v nasledujúcej básni:
Večierkom často, často sadnem k stolu.
Lampada svetlom osvietila strany
izbičky mojej. Tíšim ruchy bôľu
i tíšim bôle v tichučkom spievaní.

(Janko Jesenský, Večierkom...)

1 b
Otázka 2:

Urč typ rýmu v uvedenej strofe:
Slnce mi hovorí:
„Pozerám na hory.
Je krátka púť.
Len zapadnúť!“
(Mrkanie od básnika Janka Jesenského)

1 b
Otázka 3:

Aký typ rýmu je použitý v nasledujúcej strofe básne?
Skrýva sa blk
už horám do lona.
Ty moja tôňa,
zapáľ mi mrk!

(Mrkanie od Janka Jesenského)

1 b
Otázka 4:

Vyznač odpoveď, ktorá obsahuje použitý druh rýmu:
Veď ona ani čítať nevie.
Je múdrim zrnom v tvojej pleve
a plevu stráca v slovách básne.
Je potom nahá, to je strašné,

(Ján Kostra, Keď je už hrozno celkom zrelé)

1 b
Otázka 5:

Urč druh rýmu použitého v nasledujúcej strofe:
Mám ústa plné tvojich úst.
Mám dlane plné tvojich dlaní.
V lebke jak vietor v roklinách
mi šumí hlas tvoj rozvzlykaný.

(Milan Rúfus, Rozlúčenie)

1 b
Otázka 6:

Aký rým použil básni v tejto strofe?
Viem, že môj silný hlas mrie bez ozveny,
hoc by sa niesol jak spev cherubína!
Viem, že je márna žertva môjho žitia...
Poslednej chaty zakiaľ stoja steny,
v nejž hlaholila sladká slovenčina:
s tou chatou zviažem obsah svojho bytia.
(S. H. Vajanský)

1 b
Otázka 7:

Ktorá dvojica slov tvorí gramatický rým?

1 b
Otázka 8:

Kedy vzniká exotický rým?

1 b
Otázka 9:

Označ dvojicu slov, ktorá tvorí rýmové echo.

1 b
Otázka 10:

Podľa prízvuku rozdeľujeme rýmy:

1 b
Zobraz navigáciu