Najnovšie testy

Pravopis zámen - Test

preview image
Naposledy upravené: 14.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z uvedených možností je možné doplniť do nasledujúcej vety?
Po rokoch som sa konečne stretla s bývalými kolegyňami. ______ sa po rokoch vôbec nezmenili!

1 b
Otázka 2:

Ktoré z uvedených možností je možné doplniť do nasledujúcej vety?
To sú tvoje deti? ____ sa na teba neskutočne podobajú.

1 b
Otázka 3:

Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje pravopisnú chybu?

1 b
Otázka 4:

Ktorá z uvedených viet obsahuje pravopisnú chybu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje nesprávne napísané zámeno?

1 b
Otázka 6:

Ktorá z nasledujúcich viet je pravopisne správna?

1 b
Otázka 7:

V nasledujúcej vete nájdi nesprávne napísané zámeno a napíš ho pravopisne správne.
Do môjho domu sa mi vlámali akýsy zlodeji.

1.
1 b
Otázka 8:

Ktorá z možností obsahuje správne napísane zámená, ktoré je možné doplniť do vety?
S ___________ študentmi je _______ rozhovor potrebný.

1 b
Otázka 9:

Ktoré z uvedených zámen je možné doplniť do vety?
Váš syn je chorý. Príďte si _____.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje pravopisnú chybu?

1 b
Zobraz navigáciu