Najnovšie testy

Antigona - Test

preview image
Naposledy upravené: 03.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vyber správne tvrdenie o diele Antigona:

1 b
Otázka 2:

Zvoľ správnu možnosť o antickom diele Antigona:

1 b
Otázka 3:

Ako sa nazýva jedna z hlavných postáv, krutý kráľ, vládca Téb?

1.
1 b
Otázka 4:

Vyber správne tvrdenia o postave sestry Antigony.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Zvoľ správne tvrdenie ohľadom postavy z diela Antigona.

1 b
Otázka 6:

Antické dielo Antigona má:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktoré z nasledujúcich postáv v diele Antigona zomreli samovraždou?

1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí pre dielo Antigona?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je správne?

1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich postáv boli Antigonini bratia?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu