Najnovšie testy

Periodická sústava prvkov - Test

preview image
Naposledy upravené: 19.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké je posledné priezvisko vedca, ktorý vytvoril periodickú sústavu prvkov?

1.
1 b
Otázka 2:

Periodický zákon znie:
Vlastnosti prvkov sú _____ funkciou ich _____ čísla.

1.
2.
1 b
Otázka 3:

Vedec z Otázky 1 usporiadal prvky podľa _____ atómovej hmotnosti a prvky s podobnými vlastnosťami umiestnil _____.

1 b
Otázka 4:

Ktoré tvrdenie o elektronegativite prvkov je pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé pre kovový charakter prvkov?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Tabuľka periodickej sústavy prvkov má _____ periód a _____ skupín.

1.
2.
1 b
Otázka 7:

Prvou skupinou v tabuľke periodickej sústavy prvkov sú _____.
Poslednou skupinou v tabuľke periodickej sústavy prvkov sú _____.

1.
2.
1 b
Otázka 8:

Medzi neprechodné prvky patria

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Halogény sú z hľadiska fyzikálnych vlastností:

1 b
Otázka 10:

Označ nesprávne tvrdenie o tabuľke periodickej sústavy prvkov.

1 b
Zobraz navigáciu