Najnovšie testy

Staroveký Egypt - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.10.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vyberte správnu možnosť, ktorá korešponduje s geografickou polohou Horného a Dolného Egypta.

1 b
Otázka 2:

Ktoré z uvedených vied najviac prevládali počas Starovekého Egypta?

1 b
Otázka 3:

Z uvedených možnosti vyber tie pyramídy, ktoré boli postavené v Gíze.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Vyber tú možnosť, v ktorej sú panovníci Egypta usporiadaní chronologicky správne.

1 b
Otázka 5:

Faraón Ramesse III. je známy tým, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Zvoľ pravdivé tvrdenia o kráľoch v Starovekom Egypte.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Napíš meno faraóna, ktorého pomohol objaviť anglický archeológ a egyptológ Howard Carter roku 1922. (veľké začiatočné písmeno, bez diakritiky).

1.
1 b
Otázka 8:

Na bežné zapisovanie záznamov, ako napríklad úradných správ a zápis výberu daní sa v Starovekom Egypte používalo písmo:

1 b
Otázka 9:

Náboženská reforma faraóna Amenhotepa IV. spočívala v tom, že zaviedol kult boha slnečného kotúča:

1 b
Otázka 10:

O Starovekom Egypte platí, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu