Najnovšie testy

Jozef Mak - Test

preview image
Naposledy upravené: 17.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorý autor napísal dielo Jozef Mak?

1 b
Otázka 2:

Aký literárny žáner predstavuje toto dielo?

1 b
Otázka 3:

Do ktorého literárneho smeru môžeme zaradiť dielo Jozef Mak?

1 b
Otázka 4:

Ktoré literárne smery/myšlienkové prúdy najviac súvisia s dielom?

1 b
Otázka 5:

Ktorá postava z diela Jozef Mak predstavovala dedinského blázna?

1 b
Otázka 6:

Hlavná postava z diela, Jozef Mak, je:

1 b
Otázka 7:

Ktoré postavy predstavujú medzi sebou najväčší kontrast?

1 b
Otázka 8:

Kto vyslovil v diele vetu „Trp, Jozef Mak.“ ?

1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o obsahu diela je ako jediné pravdivé?

1 b
Otázka 10:

Čo predstavuje priezvisko hlavnej postavy?

1 b
Zobraz navigáciu