Najnovšie testy

Zámená - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí pre zámená?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z nasledujúcich slovných druhov môžu byť vo vete zastúpené zámenami?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich zámen sú nesklonné?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré zámeno nepatrí medzi privlastňovacie zámená?

1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich zámen nepatrí medzi privlastňovacie zvratné zámeno?

1 b
Otázka 6:

Ktoré zámená patria medzi vymedzovacie zámená?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktoré zámená patria medzi neurčité zámená?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich slov nie je zámeno?

1 b
Otázka 9:

Ktoré z uvedených slov nie je zámeno?

1 b
Otázka 10:

Ktoré z uvedených slov nie je zámeno?

1 b
Zobraz navigáciu