Najnovšie testy

Informatika - Testy, cvičenia a úlohy z informatiky

preview image

Testy, cvičenia, príklady a úlohy z informatiky pre stredné odborné školy a gymnáziá.

Testy sú rozdelné do týchto okruhov:

1. Reprezentácia a nástroje

2. Algoritmizácia a programovanie

3. Hardvér a softvér

4. Informačná spoločnosť

5. Komunikácia a spolupráca

Zobraz navigáciu