Najnovšie testy

Citoslovcia - Test

preview image
Naposledy upravené: 28.04.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá z možností je pravdivá pre slovný druhcitoslovcia (interjekcie)?

1 b
Otázka 2:

Ako sa nazývajú zvukomalebné citoslovcia?

1.
1 b
Otázka 3:

Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje zvukomalebné citoslovce?

1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich patria medzi slovný druh citoslovcia?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

V ktorej vete je citoslovce hej vo funkcii iného slovného druhu?

1 b
Otázka 6:

Ktoré tvary citosloviec nie sú správne napísané?

1 b
Otázka 7:

V ktorej vete s citoslovcami je nesprávne napísaná čiarka alebo nie je napísaná vôbec?

1 b
Otázka 8:

Ktorá veta neobsahuje citoslovce?

1 b
Otázka 9:

Ktorá z viet neobsahuje slovo zdravím vo funkcii citoslovca?

1 b
Otázka 10:

Ktoré vety obsahujú citoslovce odvodené z podstatného mena?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu