Najnovšie testy

Staroveká literatúra - Test

preview image
Naposledy upravené: 03.04.2022
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie charakterizuje literárny žáner epos?

1 b
Otázka 2:

Z uvedených možností vyber správne priradené dielo a jeho pôvod.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Napíšte meno autora, ktorý napísal dielo Ilias a Odysea.

1.
1 b
Otázka 4:

Z uvedených žánrov vyber tie, ktoré sú typické pre starovekú literatúru.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Z uvedených autorov vyber tých, ktorí patria do gréckej literatúry.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Z uvedených autorov vyber tých, ktorí patria do rímskej literatúry.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktorý autor napísal dielo Metamorfózy (Premeny)?

1 b
Otázka 8:

Vyber nepravdivé tvrdenie ohľadom Biblie.

1 b
Otázka 9:

Vyber nepravdivé tvrdenie ohľadom nasledujúcich diel:

1 b
Otázka 10:

Ako sa nazýva najznámejší grécky autor, ktorý písal bájky, ktoré zároveň obsahovali ponaučenie?

1.
1 b
Zobraz navigáciu