Najnovšie testy

Epika a epické žánre - Test

preview image
Naposledy upravené: 06.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

V epike prevažuje:

1 b
Otázka 2:

Epika môže mať

1 b
Otázka 3:

V epike určujeme:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva najstarší a najväčší literárny žáner epiky?

1.
1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich žánrov nepatria do epiky?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o epických žánroch je ako jediné správne?

1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva epický žáner, ktorý má náboženský charakter a v ktorom vystupujú sväté postavy vrátane zázračných prvkov?

1.
1 b
Otázka 8:

Medzi epické žánre patrí:

1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva žáner epiky, ktorého hlavný znak je chronologickosť, udalosti sú v ňom zapísané v časovom slede, dôležité sú fakty a autor udalosti iba referuje a nejde do hĺbky?

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu