Najnovšie testy

Literárne druhy - Test

preview image
Naposledy upravené: 19.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorý literárny druh môže mať veršovanú podobu?

1 b
Otázka 2:

Pre ktorý z nasledujúcich literárnych druhov nie je typická sujetovosť?

1 b
Otázka 3:

Pre ktorý literárny druh je najviac typický gnómický čas?

1 b
Otázka 4:

V ktorom literárnom druhu určujeme pásmo postáv?

1 b
Otázka 5:

Charakteristiky subjektívnosť a monologickosť sú typické predovšetkým pre

1 b
Otázka 6:

Ktorá možnosť o literárnych druhoch je pravdivá?

1 b
Otázka 7:

Ktorý z literárnych druhov pomenúva aj literárny žáner?

1 b
Otázka 8:

Pre ktorý literárny druh je najviac charakteristická reflexia a úvahovosť?

1.
1 b
Otázka 9:

Ktorý z literárnych druhov využíva predovšetkým prítomný čas?

1.
1 b
Otázka 10:

Ktorý z literárnych druhov najviac využíva autorské poznámky?

1.
1 b
Zobraz navigáciu