Najnovšie testy

Pravopis prídavných mien - Test

preview image
Naposledy upravené: 08.03.2022
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvarov prídavných mien sú správne napísané?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z uvedených prídavných mien nie je napísané správne?

1 b
Otázka 3:

Doplň prídavné meno učiteľkin do výrazu: _______ miesto.

1.
1 b
Otázka 4:

Doplň prídavné meno chlapcov do vety. Z _______ pera sa vylial atrament.

1.
1 b
Otázka 5:

Ktoré z prídavných mien sú nesprávne napísané?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Vytvor prídavné meno od podstatného mena sudkyňa a napíš jeho množné číslo v inštrumentáli.

1.
1 b
Otázka 7:

Ktoré z nasledujúcich prídavných mien utvorených od podstatného mena upratovačka sú napísané správne?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktoré prídavné meno nie je napísané správne?

1 b
Otázka 9:

Správne vytvor a vyskloňuj podstatné meno otec: Na stole boli položené perá spolu s ______ knihami.

1 b
Otázka 10:

Vytvor druhové prídavné meno od podstatného mena kamzík.

1.
1 b
Zobraz navigáciu