Najnovšie testy

Pravopis slovies - Test

preview image
Naposledy upravené: 22.04.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré vety obsahujú nesprávne napísané sloveso?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré vety majú vytvorený nesprávny spôsob vykania?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Vytvorte rozkazovací tvar množného čísla prvej osoby od slovesa vedieť.

1.
1 b
Otázka 4:

Ktorý tvar modálneho slovesa nie je pravopisne správny?

1 b
Otázka 5:

Z uvedených slovies vyber tie, ktorých rozkazovací spôsob je napísaný pravopisne správne.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktorá z možností obsahuje iba správne napísané slovesá z pohľadu rytmického krátenia?

1 b
Otázka 7:

Utvorte činné príčastie prítomné od sponového slovesa byť

1.
1 b
Otázka 8:

Ktoré rozkazovacie tvary slovesá rásť v prvej osobe množného čísla sú pravopisne správne?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Vytvor neurčitý slovesný tvar - činné príčastie prítomné od slovesa chodiť

1.
1 b
Otázka 10:

Vytvor neurčitý slovesný tvar - trpné príčastie od slovesa písať

1.
1 b
Zobraz navigáciu