Najnovšie testy

Slovenský realizmus v literatúre - Test

preview image
Naposledy upravené: 15.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá možnosť je fakticky správna pre vlny slovenského realizmu?

1 b
Otázka 2:

Ktorí autori patria do 1. vlny slovenského realizmu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktorí autori patria do 2. vlny slovenského realizmu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré tvrdenia platia pre 1. vlnu realizmu v slovenskej literatúre??

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktorý literárny druh bol počas prvej vlny slovenského realizmu najmenej rozvinutý?

1 b
Otázka 6:

Ktoré tvrdenia platia pre druhú vlnu slovenského realizmu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktoré diela patria do prvej vlny slovenského realizmu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktoré diela patria do druhej vlny slovenského realizmu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich diel z obdobia realizmu patria do drámy ako literárneho druhu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Napíš literárny žáner diela Neprebudený.

1.
1 b
Zobraz navigáciu