Najnovšie testy

Prídavné mená - Test

preview image
Naposledy upravené: 11.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia o prídavných menách?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z nasledujúcich prídavných mien patria medzi akostné prídavné mená?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich prídavných mien patria medzi vzťahové prídavné mená?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich prídavných mien patria medzi individuálne privlastňovacie prídavné mená?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich prídavných mien patria medzi druhové privlastňovacie prídavné mená?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ako sa nazýva tretí stupeň akostných prídavných mien?

1.
1 b
Otázka 7:

Ktoré prídavné mená je možné utvoriť od slova práca?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktorá z nasledujúcich viet neobsahuje vzťahové prídavné meno?

1 b
Otázka 9:

Utvor tretí stupeň od prídavného mena biely.

1.
1 b
Otázka 10:

Napíš vzor pre prídavné meno vo výraze "včelie produkty".

1.
1 b
Zobraz navigáciu