Najnovšie testy

Slovné druhy - Test

preview image
Naposledy upravené: 19.05.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich slovných druhov môžeme skloňovať?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z uvedených možností patria medzi ohybné slovné druhy?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktorý slovný druh môže vystupovať vo funkcii všetkých vetných členov?

1.
1 b
Otázka 4:

Ktorý zo slovných druhov vo vete môže vystupovať ako vetný člen?

1 b
Otázka 5:

Ktorý zo slovných druhov pomenúva cudzie slovo konjunkcie?

1 b
Otázka 6:

Ktorý zo slovných druhov pomenúva cudzie slovo substantíva?

1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva slovný druh, pri ktorom je možné určovať vid?

1.
1 b
Otázka 8:

Koľko existuje neohybných slovných druhov?

1 b
Otázka 9:

Pri ktorých slovných druhoch určujeme rod?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktoré slovné druhy môžu mať určené číslo ako gramatickú kategóriu ?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu