Najnovšie testy

Vetné sklady a syntaktické vzťahy - Test

preview image
Naposledy upravené: 09.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré vetné členy tvoria spolu priraďovací vetný sklad?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z uvedených vetných členy tvoria spolu určovací vetný sklad?

1 b
Otázka 3:

Ktoré vetné členy tvoria spolu prisudzovací vetný sklad?

1 b
Otázka 4:

Urč typ vetného skladu vyznačenej časti vety: Na záhrade mu znepríjemňoval život roj múch.

1 b
Otázka 5:

Urč typ vetného skladu vyznačenej časti vety: Ani dievčatá, ani chlapci nedosiahli v súťaži dostatočný počet bodov.

1 b
Otázka 6:

Urč typ vetného skladu vyznačenej časti vety: Vyučujúci mu po opýtaní otázky neodpovedal.

1 b
Otázka 7:

Urč typ vetného skladu vyznačenej časti vety: Deviati z tímu sa dostaliaž do finále.

1 b
Otázka 8:

Označ spojenia, ktoré predstavujú syntaktický vzťah - zhodu.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Označ spojenia, ktoré predstavujú syntaktický vzťah - väzbu.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Napíš názov syntaktického vzťahu medzi vetnými členmi vyznačeného skladu: Deti po výhre skákali a spievali od radosti.

1.
1 b
Zobraz navigáciu