Najnovšie testy

Chémia - Testy a cvičenia

preview image

Testy, cvičenia a príklady z chémie pokrývajú učivo pre stredné školy a gymnázia. Slúžia ako doplnok výučby chémie, overenie vedomostí a zopakovanie niektorých faktov. Predmet chémia je rozdelený na 2 základné časti: organickú a anorganickú chémiu.

Anorganická chémia testy

Testy, cvičenia a príklady z anorganickej chémie.

Organická chémia testy

Testy a cvičenia z organickej chémie pokrývajú organické zlúčeniny, biochémiu, vitamíny.

Zobraz navigáciu