Najnovšie testy

Častice - Test

preview image
Naposledy upravené: 10.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vyber správne tvrdenia o časticiach ako slovnom druhu.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z nasledujúcich slovných druhov môžu byť vo funkcii častice?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Z nasledujúcich slov slová, ktoré môžu vystupovať ako častice.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Z nasledujúcich viet vyber iba tú, ktorá obsahuje časticu.

1 b
Otázka 5:
Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje slovo okolo vo funkcii častice?
1 b
Otázka 6:

Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje časticu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktorá z viet neobsahuje časticu?

1 b
Otázka 8:

Ktorá z viet obsahuje časticu, ktorá môže vystupovať ako podstatné meno?

1 b
Otázka 9:

V ktorých vetách s časticou chýba čiarka?

1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich slov je častica?

1 b
Zobraz navigáciu