Najnovšie testy

Podniky a podnikanie - Test

preview image
Naposledy upravené: 25.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva základný prameň obchodného práva? (2 slová, s diakritikou, veľké prvé začiatočné písmeno)

1.
1 b
Otázka 2:

Doplňte správne slová:
Podnikaním sa rozumie (1) činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom (2) a na vlastnú (3) za účelom dosiahnutia (4).

1.
2.
3.
4.
1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o podnikaní sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré tri typy živností poznáme?

1 b
Otázka 5:

Pre živnosť platí, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré tvrdenie o spoločnosti s ručným obmedzením nie je pravdivé?

1 b
Otázka 7:

Ktoré tvrdenie o spoločnosti s ručeným obmedzením je ako jediné pravdivé?

1 b
Otázka 8:

Ktoré tvrdenie o akciovej spoločnosti nie je pravdivé?

1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva proces premeny štátneho majetku na súkromný? (1 slovo, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 10:

Ako sa nazýva podiel na zisku, ktorý je vyplácaný akcionárom z čistého zisku? (1 slovo)

1.
1 b
Zobraz navigáciu