Najnovšie testy

Figúry - Test

preview image
Naposledy upravené: 06.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva zvuková štylistická figúra, ktorá je založená na opakovaní hlások alebo skupín hlások na začiatku slov idúcich za sebou v rámci jedného verša alebo vety?

1.
1 b
Otázka 2:

Štylistická figúra založená na opakovaní hlások, slov alebo slovných spojení na začiatku veršov sa nazýva:

1 b
Otázka 3:

Štylistická figúra založená na opakovaní hlások, slov alebo slovných spojení na konci veršov sa nazýva:

1 b
Otázka 4:

Štylistická figúra založená na opakovaní hlások, slov alebo slovných spojení na konci verša a na začiatku nasledujúceho verša sa nazýva:

1 b
Otázka 5:

Básnická figúra, ktorá pomenúva opakovanie slov alebo slovných spojení v rámci jedného verša má pomenovanie:

1 b
Otázka 6:

Pomenuj štylistickú figúru, ktorú predstavuje slovné spojenie "šťastný smútok".

1.
1 b
Otázka 7:

Rečnícka figúra, ktorá pomenúva oslovenie osoby, ktorá nie je prítomná či neživého predmetu sa nazýva:

1 b
Otázka 8:

Ktorá zvuková figúra pomenúva neľubozvučné zoskupenie slov alebo hlások?

1.
1 b
Otázka 9:

Ktorá štylistická figúra označuje hromadenie slov podobného významu? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 10:

Ktorá z možností je príklad pre zvukomaľbu?

1 b
Zobraz navigáciu