Najnovšie testy

Trópy - Test

preview image
Naposledy upravené: 12.10.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Výrazový prostriedok synekdocha je typ

1 b
Otázka 2:

Výrok "Nemožno mi ťa neľúbiť" z Maríny je:

1 b
Otázka 3:

Ako sa nazýva výrazový prostriedok, obrazné vyjadrenie myšlienky, ktoré nemá doslovný význam? (6 písmen)

1.
1 b
Otázka 4:

Ktorá z uvedených možností ako jediná patrí medzi trópy?

1 b
Otázka 5:

Napíš názov výrazového prostriedku, ktorý predstavuje spojenie "oblaky poletovali na oblohe".

1.
1 b
Otázka 6:

Ktoré cudzie slovo pomenováva druh trópu - zveličenie?

1.
1 b
Otázka 7:

Urč druh trópu pre slovné spojenie "hladký vánok". (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 8:

Slovné spojenie "zapísať za uši" je typické pre jeden z trópov. Ako sa nazýva takýto výrazový prostriedok?

1.
1 b
Otázka 9:

Aký je názov výrazového prostriedku, ktorého príklady sú: dať si pohár vína, trieda šla do knižnice?

1.
1 b
Otázka 10:

Ktorý výrazový prostriedok nepriamo pomenúva skutočnosť a jeho príkladom sú: srdce alebo havran? (6 písmen)

1.
1 b
Zobraz navigáciu