Najnovšie testy

Publicistický jazykový štýl - Test

preview image
Naposledy upravené: 12.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké znakypublicistický jazykový štýl?

1 b
Otázka 2:

Ktoré dva slohové postupy využíva publicistický štýl najviac?

1 b
Otázka 3:

Ktorý jazykový útvar nepatrí medzi beletristické útvary publicistického štýlu?

1 b
Otázka 4:

Ktorý termín, neverbálny prostriedok, označuje vzdialenosť medzi komunikantmi?

1 b
Otázka 5:

Ktorý žurnalistický pojem pomenúva časť vyššie vysádzanú časť článku, ktorá obsahovo dopĺňa titulok a zvykne byť v nej uvádzané miesto, tlačová agentúra a skratka autora?

1.
1 b
Otázka 6:

Ako sa nazýva jednoduchá a krátka správa, zväčša bez udania tlačovej agentúry?

1 b
Otázka 7:

Editoriál využíva predovšetkým

1 b
Otázka 8:

Pre ktorý útvar publicistického štýlu platí aktuálnosť, využívanie satiry a prevláda v ňom rozprávací slohový postup?

1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva stručná charakteristika obsahu knihy, filmu alebo článku vrátane faktických údajov, v ktorej je použitý informačný slohový postup?

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré príležitostné slová sú najviac typické pre publicistický štýl?

1 b
Zobraz navigáciu