Najnovšie testy

Vznik a vývin slovenského jazyka - Test

preview image
Naposledy upravené: 10.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva prvý spisovný, kultúrny jazyk Slovanov používaný aj pri liturgiách na území Veľkej Moravy?

1.
1 b
Otázka 2:

V ktorom roku kodifikoval Anton Bernolák spisovný jazyk?

1 b
Otázka 3:

Na základe akého nárečia sa uskutočnila táto kodifikácia?

1 b
Otázka 4:

V ktorom roku kodifikoval Ľudovít štúr spisovnú slovenčinu?

1 b
Otázka 5:

Z ktorej slovenčiny vychádzal Ľudovít štúr pri kodifikácii?

1 b
Otázka 6:

Ako sa volalo jedno z diel v ktorom bola táto kodifikácia popísaná?

1 b
Otázka 7:

V ktorej kodifikačnej príručke slovenského jazyka si môžeme pozrieť význam slov a ich základné gramatické informácie? (napíš v nominatíve)

1.
1 b
Otázka 8:

Napíš názov kodifikačnej príručky slovenského jazyka, ktorá sa zaoberá tvaroslovím.

1.
1 b
Otázka 9:

Napíš názov kodifikačnej príručky slovenského jazyka, v ktorej je uvedená správna výslovnosť slov.

1.
1 b
Otázka 10:

Napíš názov kodifikačnej príručky, v ktorej je možné pozrieť si správne písanie slov a ich tvarov alebo pravidlá interpunkcie a gramatické pravidlá.

1.
1 b
Zobraz navigáciu