Najnovšie testy

Spisovné a nespisovné výrazy - Test

preview image
Naposledy upravené: 14.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá z uvedených viet nie je spisovne správna?

1 b
Otázka 2:

Ktoré z možností obsahuje nesprávne napísaný výraz?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktorá z možností obsahuje pravopisnú chybu?

1 b
Otázka 4:

Ktorá veta obsahuje nespisovne napísaný výraz?

1 b
Otázka 5:

Ktorá z uvedených viet je spisovne nesprávna?

1 b
Otázka 6:

Ktorá veta obsahuje nespisovný výraz?

1 b
Otázka 7:

Ktoré výrazy nie sú spisovne správne?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktorý z výrazov je spisovne nesprávny?

1 b
Otázka 9:

Ktorá veta obsahuje nespisovné slovo?

1 b
Otázka 10:

V nasledujúcej vete nájdi nespisovné slovo a nahraď ho spisovným ekvivalentom:
Sused nás sleduje cez kukátko na dverách.

1.
1 b
Zobraz navigáciu