Najnovšie testy

Výkladový slohový postup - Test

preview image
Naposledy upravené: 14.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

V ktorom slohovom útvare je najviac využitý výkladový slohový postup?

1 b
Otázka 2:

Tvrdenie, formulovaná myšlienka, v argumentačnom prejave sa označuje ako:

1 b
Otázka 3:

Aký latinský termín pomenúva chybnú argumentáciu, v ktorej sa zneváži oponent tým, že sa využije jeho osobná vlastnosť alebo črta?

1.
1 b
Otázka 4:

Aký prívlastokvýklad, v ktorom myšlienkovo postupujeme od náročnejšiemu k ľahšiemu, a môžeme ho využiť napríklad pri rozbore básne?

1 b
Otázka 5:

Ktoré jazykové prostriedkynajmenej vhodné pre využitie v odbornom výklade?

1 b
Otázka 6:

Ktorý žáner publicistického jazykového štýlu využíva najmenej úvahu?

1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva hybridný žáner, ktorý spája umelecký a náučný jazykový štýl, v ktorom autor interpretuje rôzne vedecké, spoločenské či kultúrne javy originálnym spôsobom a zároveň je zachovaná estetickosť a vecnosť?

1.
1 b
Otázka 8:

Ktorá práca využívajúca výkladový slohový postup je potrebná na dosiahnutie akademického titulu docent?

1 b
Otázka 9:

Aký typ priraďovacieho súvetia je súvetie: Teplota na povrchu sa značne zvýšila, ale nestačilo to na dosiahnutie bodu varu.

1 b
Otázka 10:

Ktorý lexikálny prostriedok je použitý ako jazykový konektor v uvedených vetách? Párne čísla boli napísané jednou cifrou (číslicou). Nepárne mali malý zvyšok po delení.

1 b
Zobraz navigáciu