Najnovšie testy

Slovenská romantická literatúra - Test

preview image
Naposledy upravené: 29.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré typické znaky platia pre romantizmus v slovenskej literatúre?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré literárne žánre sú typické pre romantizmus v slovenskej literatúre?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktorý literárny druh najviac prevládal v slovenskej romantickej literatúre?

1 b
Otázka 4:

Ktorý z uvedených slovenských autorov nepatril medzi štúrovcov a teda nepatril ani do slovenského romantizmu?

1 b
Otázka 5:

Ľudovít Štúr začal vydávať prvé slovenské noviny - Slovenskje národňje novini. Ako sa volala príloha k novinám?

1 b
Otázka 6:

Ktorý autor napísal baladu Kvet? Uveď meno aj priezvisko.

1.
1 b
Otázka 7:

Ktorý slovenský romantický básnik zložil text pre slovenskú hymnu na základe piesne Kopala studienku?

1.
1 b
Otázka 8:

Ktorý slovenský básnik napísal dielo Branko? Napíš jeho meno aj priezvisko.

1.
1 b
Otázka 9:

Ktorý romantický básnik je autorom diela Detvan? Uveď meno aj priezvisko.

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o Ľudovítovi Štúrovi sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu