Najnovšie testy

Jazykové štýly, žánre a útvary - Test

preview image
Naposledy upravené: 13.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorý jazykový štýl obsahuje agitačné žánre? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 2:

Do ktorého jazykového štýlu patrí glosa?

1 b
Otázka 3:

Ktorá možnosť obsahuje žánre rozsahovo zoradené od najkratšieho po najdlhší?

1 b
Otázka 4:

Ktorý jazykový štýl (okrem umeleckého) používa beletristický životopis? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 5:

Pre ktorý jazykový štýl je typický perex?

1 b
Otázka 6:

Do ktorého jazykového štýlu zaraďujeme kázeň?

1 b
Otázka 7:

Ktorý z jazykových štýlov obsahuje analytické a beletristické žánre? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 8:

Medzi ktorý jazykový štýl zaraďujeme kondolenciu?

1 b
Otázka 9:

Medzi ktoré jazykové štýly patrí editoriál?

1 b
Otázka 10:

Ktorý jazykový štýl (okrem náučného) sa používa v prednáške? (1 slovo)

1.
1 b
Zobraz navigáciu