Najnovšie testy

Pravopis prísloviek - Test

preview image
Naposledy upravené: 12.04.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

V ktorej z možností je nesprávne použitý tvar príslovky miesta - von/vonku?

1 b
Otázka 2:

V ktorých z nasledujúcich možností sú správne napísané príslovky spôsobu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktorá príslovka nie je správne napísaná?

1 b
Otázka 4:

Označ iba gramaticky správne napísané príslovky miesta:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Z uvedených viet vyber vetu, ktorá je chybne napísaná.

1 b
Otázka 6:

Zvoľ vetu s nesprávne napísanou príslovkou:

1 b
Otázka 7:

Označ iba správne napísané príslovky:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

V ktorej z uvedených prísloviek je nesprávne napísaný spojovník?

1 b
Otázka 9:

Ktorá veta obsahuje nesprávne použitú príslovku?

1 b
Otázka 10:

Utvor druhý stupeň od príslovky veľmi.

1.
1 b
Zobraz navigáciu