Najnovšie testy

Lyrika a lyrické žánre - Test

preview image
Naposledy upravené: 06.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Pre lyriku je typické:

1 b
Otázka 2:

V lyrike sa používa predovšetkým

1 b
Otázka 3:

Označ nesprávnu odpoveď o lyrike ako o literárnom druhu.

1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva typ básne, v ktorej sa prelínajú epické a lyrické prvky? (2 slová, bez spojovníka)

1.
1 b
Otázka 5:

Čo označuje pojem čistá lyrika?

1 b
Otázka 6:

Aké je synonymum pre lyrický žáner elégia?

1.
1 b
Otázka 7:

Medzi žánre lyriky patrí iba:

1 b
Otázka 8:

Ako sa nazýva literárny útvar - náboženská kresťanská pieseň, ktorú poznáme predovšetkým z Biblie?

1.
1 b
Otázka 9:

Aký prívlastok má báseň, v ktorej sa autor zamýšľa nad svojimi pocitmi, nad tým čo ho trápi alebo čo sa ho dotýka?

1.
1 b
Otázka 10:

Označ pravdivé tvrdenia pre lyrický žáner sonet.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu