Najnovšie testy

Dráma a dramatické žánre - Test

preview image
Naposledy upravené: 06.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá z nasledujúcich možnosti najlepšie charakterizuje drámu ako literárny druh?

1 b
Otázka 2:

Aký druh rozprávača sa vyskytuje v dramatických žánroch?

1 b
Otázka 3:

V ktorom štáte vznikla dráma?

1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva prehovor jednej postavy v texte?

1.
1 b
Otázka 5:

Ako sa nazýva prenesenie dramatického textu na javisko, rozhlas alebo do televízie?

1.
1 b
Otázka 6:

Ktorá z možnosti chronologicky správne zoraďuje fázy dramatického diela?

1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva osoba, ktorá zostavuje a vyberá diela do repertoáru divadla?

1.
1 b
Otázka 8:

Ako sa nazýva posledné uvedenie divadelnej hry?

1.
1 b
Otázka 9:

Kto založil Radošinské naivné divadlo?

1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o dráme ako literárnom druhu je ako jediné pravdivé?

1 b
Zobraz navigáciu