Najnovšie testy

Administratívny jazykový štýl - Test

preview image
Naposledy upravené: 12.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké znakyadministratívny jazykový štýl?

1 b
Otázka 2:

Medzi dokumentárne útvary administratívneho štýlu nepatrí:

1 b
Otázka 3:

Ktoré slohové postupy sú využívané v administratívnom štýle?

1 b
Otázka 4:

Ktorý z nasledujúcich jazykových prostriedkov nie je príznačný pre tento jazykový štýl?

1 b
Otázka 5:

Ktorý z nasledujúcich jazykových prostriedkov nie je príznačný pre tento jazykový štýl?

1 b
Otázka 6:

Ak od nás potencionálny zamestnávateľ vyžaduje CV, čo mu pošleme v prílohe?

1 b
Otázka 7:

Ktorý slovesný tvar vyznačeného slova je využitý v nasledujúcej časti vety? ...priestor bol určený iba pre zamestnancov úradu...

1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich útvarov administratívneho štýlu majú kolektívneho adresáta?

1 b
Otázka 9:

Ktorý znak administratívneho štýlu označuje to, že jazykové útvary majú predpísanú formu, teda rozvrhnutie jednotlivých časti v texte je presne dané?

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré slovo je ako jediné vhodné na použitie v administratívnom jazykovom štýle?

1 b
Zobraz navigáciu