Najnovšie testy

Sieťové technológie - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorý typ káblu sa používa v sieťovej technológií Ethernet?

1 b
Otázka 2:

Ktorá možnosť o sieťovej technológii Ethernet je pravdivá?

1 b
Otázka 3:

Ktorá možnosť zoraďuje možnosť pripojenie k internetu prostredníctvom telefónnej linky od najpomalšej po najrýchlejšiu?

1 b
Otázka 4:

Ktorá z možností o bezdrôtových sieťových technológiách je pravdivá?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Akú skratku má bezdrôtová technológia, ktorá sa používa v mobilných telefónoch napríklad na bezkontaktné platby a umožňuje mobilnému telefónu vystupovať aj ako príjemca,aj ako vysielateľ?

1.
1 b
Otázka 6:

Akou skratkou sa označuje bezdrôtová lokálna sieť, napríklad bezdrôtová počítačová sieť v rámci budovy firmy?

1.
1 b
Otázka 7:

Na akých frekvenciách sa šíri signál zo smerovača, ktorý je označený ako Dual-Band?

1 b
Otázka 8:

Aká skratka pomenúva identifikátor Wi-Fi siete (názov), pod ktorým je viditeľné ostatným zariadeniam?

1.
1 b
Otázka 9:

Ktorý šifrovací algoritmus pre Wi-Fi bezdrôtovú sieť je najbezpečnejší?

1 b
Otázka 10:

Ktoré tvrdenie o mobilných sieťach je ako jediné nepravdivé?

1 b
Zobraz navigáciu